Бисери - год. 1911, брой 1

Главен редактор - Ив. Ст. Андрейчин.

Печатница на П. М. Бъзайтов, София.

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН