Бисери - год. 1913, брой 11

Печата се в печатницата на Ив. Г. Игнатов, София.

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН