Crescendo

Заглавие:Crescendo
Глава:
Подзаглавие:Литературно-художествено списание
Медия (вид ПИ) и формат:Списание 8°
Периодичност:Неопределена
Място на издаване:Ямбол
Авторска отговорност :Редактори
Имена, които фигурират:Кирил Кръстев, Теодор Драганов, Иван Милев
Печатница/и:Светлина
Забележка:№ 5–15 – ненамерени.
Анотация:

Излиза като продължение на сп. „Лебед“ от неговата г. ІІІ, № 2. Тази книжка се брои за № 1 на „Crescendo“. Годишнина І (1922), 14 бр., от които 11 ненамерени.