Южни цветове

Заглавие:Южни цветове
Глава:
Подзаглавие:Тримесечен литературен алманах.
Медия (вид ПИ) и формат:Списание 8°
Периодичност:Тримесечна
Място на издаване:София
Авторска отговорност :Редактори
Имена, които фигурират:Д. Кьорчев, Тр. Кунев
Печатница/и:Паскалев
Други данни:Цена 2 лв. Издание на Ново общество.
Анотация:

Южни цветове. Тримесечен литературен алманах. Ред.: Д. Кьорчев, Тр. Кунев. София, п-ца „Паскалев“. І (1907), 1 бр.