Лебед

Заглавие:Лебед
Глава:
Подзаглавие:Литературно-художествено списание
Медия (вид ПИ) и формат:Списание 4°
Периодичност:Неопределена
Място на издаване:Лясковец
Авторска отговорност :Редактори
Имена, които фигурират:Николай Черняев [Н. Мавродинов], Г. Бъчваров, Ст. Чуканов, Кирил Кръстев, Теодор Драганов, Иван Милев
Печатница/и:Надежда, П. х. Григоров и Росица (Г. Оряховица), Е. п. Христов (Търново), Светлина (Ямбол)
Други заглавия:Crescendo
Други данни:Год. аб. 20 лв. Тир. 200. От г. І, № 2 излиза в Горна Оряховица; от г. ІІІ – в Ямбол.
Забележка:Г. ІІІ, № 5–15 – ненамерени.
Анотация:

Лебед. Литературно художествено списание. Лясковец, п-ца „Надежда“. Годишнини І–ІІІ (1921–1922), 22 бр.

От г. ІІІ, № 2 – загл. „Crescendo“.