Лебед - год. 1921, брой 1

Хартиеното копие се съхранява в Народна библиотека „Иван Вазов”