Лебед - год. 1922, брой 2-3

Хартиеното копие се съхранява в Народна библиотека „Иван Вазов”