Мариета Иванова-Гиргинова, „Блянове по модерна драма“ (2010)

Книгата на Мариета Гиргинова е ценно и новаторско изследване, което осветява сериозни дискусионни въпроси и анализира ключови проблеми от битието на модерната българска драматургия. Чрез прецизни анализи на Петко-Тодоровите пиеси авторката навлиза дълбоко в света на модерността, доказвайки как П. Тодоров трансформира унаследените от фолклора и литерату­рата традиции, за да ги превърне в част от една нова драматическа картина на света.

Проф. дфн Елка Константинова

 

Чрез изследване на начина, по който у Тодоров фолклорно-митологичното се стилизира и трансформира в сецесионно и символично, се аргументира собствено „българската“ специфика на българския модернизъм в рамките на общия Zeitgeist на епохата и на безспорните „външни“ влияния. Именно тук според мене е най-важният принос на изследването.

Доц. д-р Пламен Антов

 

  Свали PDF