Валери Стефанов, „Разказвачът на модерните времена“ (1990)

В изследването е направен опит своеобразното присъствие на Св. Минков в нашата повествователна традиция да се разтълкува чрез системата от иронично-пародийните преобръщания и чрез уникалния му опит да опише разширяващото се манипулативно въздействие на масовокултурните продукти в тогавашното общество. Направените изводи дават възможност да се уточни, че писателят се отделя не само чрез тематиката и похватите си, но и чрез самата специфика на своя художествен свят.

 

   Свали PDF