Листопад

Заглавие:Листопад
Глава:
Подзаглавие:Седмично литературно-художествено списание.
Медия (вид ПИ) и формат:Списание 4°
Периодичност:Променлива
Място на издаване:София
Авторска отговорност :Редактор
Имена, които фигурират:Димитър Бабев
Печатница/и:Напред, Гутенберг, Доверие, Графика, Херман Поле, Радикал
Други данни:Год. аб. 5 лв., цена 10 ст. Тир. 1100–2000–800.
Забележка:Г. I, № 1 – посветен на Страшимир Кринчев.
Анотация:

Листопад. Седмично литературно-художествено списание. Ред. Димитър Бабев. София, п-ца Напред. Годишнини І–ХV (1913–1935), 192 бр.