Мисъл - год. 1900, брой 1

Редактор: д-р К. Кръстев.

Постоянни сътрудници: Ив. Ст. Андрейчин, Т. Г. Влайков, Г. Данаилов, В. Кънчов, д-р Д. Пасманик (П. Велинов), П. П. Славейков, Г. Стаматов и П. Ю. Тодоров.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“