Мисъл - год. 1900, брой 8

Печата се в печатница "Св. София", София.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“