Мисъл - год. 1901, брой 1

Постоянни сътрудници: Ив. Андрейчин, Т. Влайков, Г. Данаилов, Н. Данчов, В. Кънчов, д-р Д. Пасманик, П. Славейков, Г. Стаматов, П. Тодоров, К. Христов и П. Яворов.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“