Мисъл - год. 1901, брой 10

Сътрудници: Ив. Андрейчин, Т. Г. Влайков,  Г. Данаилов, Н. Г. Данчов, В. Кънчов, д-р Д. Пасманик, П. Славейков, Г. Стаматов, П. Ю. Тодоров и П. Яворов.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“