Мисъл - год. 1905, брой 2

Печата се в печатница "Либерален клуб", ул. "Раковски", София.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“