Мисъл - год. 1907, брой 1

Печата се от Мавродинов, Тутракан.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“