Мисъл - год. 1907, брой 9-10

Издател: Н. Мавродинов.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“