Мисъл - год. 1893, брой 10-11

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“