Мисъл - год. 1895, брой 1

Печата се в печатница "Напредък", София.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“