Мисъл - год. 1896, брой 1

Литературно списание.

Печата се в печатница "Вълков", София.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“