Мисъл - год. 1898, брой 1

Издава се от книжарницата на Ив. Г. Игнатов в Пловдив.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“