Мисъл - год. 1898, брой 3

Печата се в печатница "Вълков", София.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“