Мисъл - год. 1898, брой 9-10

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“