Мисъл - год. 1899, брой 1

Редактори: Ив. Ст. Андрейчин, Т. Г. Влайков, д-р К. Кръстев, П. П. Славейков и К. Христов.

Печата се в печатница "Св. София", София.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“