Мисъл - год. 1899, брой 11

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“