Мисъл - год. 1899, брой 7

Редактори: Ив. Ст. Андрейчин, Т. Г. Влайков, д-р К. Кръстев и П. П. Славейков.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“