Пламък

Заглавие:Пламък
Глава:
Подзаглавие:Месечно списание за изкуство и култура.
Медия (вид ПИ) и формат:Списание 8°
Периодичност:Месечна
Място на издаване:София
Авторска отговорност :Гл. редактор, съредактори
Имена, които фигурират:Гео Милев, Христо Ясенов, Ламар (Лалю Маринов Пончев), Николай Хрелков
Печатница/и:Фотинов, Родопи, Балкан
Други данни:Год. аб. 80 лв. № 6 и 7–8 конфискувани. Извънредно изд. на „Пламък“: 1 май. Адрес на редакцията: София, ул. „Раковска“ 145.
Забележка:Дигиталното копие е предоставено от © Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.
Анотация:

Пламък. Месечно списание за изкуство и култура. София, п-ца „Фотинов“. Гл. ред. Гео Милев. Годишнини І–ІІ (1924–1925), 11 бр.

Списание за литература, изкуство и обществен живот. Помества статии на литературни и обществени теми, стихове, театрална и музикална критика, рецензии и книгопис. В списанието е публикувана за пръв път поемата „Септември“ на Гео Милев. Спряно от властта.

Между сътрудниците: Ем. Попдимитров, Ламар, Дим. Хаджилиев. Н. Райнов, Георги Василев [Шейтанов] и др.