Зеница - год. 1920, брой 3

Подзаглавието се променя от „Двуседмично семейно списание" (в бр.1-2) на „Двуседмично списание".

 

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“