Зеница - год. 1920, брой 5

Без подзаглавие от бр. 5-7.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“