Зеница - год. 1920, брой 6

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“