Зеница - год. 1920, брой 7

Без подзаглавие; каре на с. 109  обявява, че вместо следващи броеве на „Зеница" (респективно 8,9,10) , предстои излизането на „Светилник на душата" на Николай Райнов. Книгата е представена като „апокрифни разкази из живота на Буда и Исус". ; в бр. 7 излиза есето на Морис Метерлинк „ Женската душа", в превод на Иван Радославов.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“