Звено

Заглавие:Звено
Глава:
Подзаглавие:Месечно литературно списание.
Медия (вид ПИ) и формат:Списание 8°
Периодичност:Месечна
Място на издаване:София
Авторска отговорност :Редактор
Имена, които фигурират:Д. Подвързачов
Печатница/и:С. М. Стайков
Други данни:Год. аб. 8 лв.
Забележка:№ 4–5 погрешно означен 2–3.
Анотация:

Звено. Месечно литературно списание. Ред. Д. Подвързачов. София, п-ца С. М. Стайков. Годишнина І (1914), 5 бр.