Звено - год. 1914, брой 2-3

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“