Доц. д-р Пенка Ватова

Доц. д-р Пенка Ватова работи в направление История на новата и съвременна българска литература в Института за литература при БАН.

Завършила е българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ и е защитила дисертация на тема „Литературният живот в периодичния печат през годините на войните (1912–1918)“.

Участва в редица научноизследователски проекти на Института за литература, ръководител e на проекта „Периодика и литература“ (от 2003). Ръководител e на Сектор за научно-приложна и издателска дейност с Издателски център „Боян Пенев“ в Института за литература (от 2012).

Носител е на награда „Бронзов лъв“ като част от екипа на поредицата „Европейски романтизъм“ на изд. „Алтера“ (2010) и като научен редактор на „Царството на славяните“ от Мавро Орбини на изд. „Дамян Яков“ (2012).

Научните ѝ интереси са в областта на историята на българската литература след Освобождението, историята на литературния периодичен печат, културната идентичност.

 

Основни публикации след 2000 г.

 

Книги

1. Корените и короната (Списание „Хемус“ – между емблемите на малцинството и белезите на приобщаването). – Българско републиканско самоуправление : Будапеща, 2001. 152 с. ISBN 963-00-8063-X

Изд. на унг. ез.: Gyökér es korona [Корените и короната]. Прев. Ленке Чикхеи. – Országos Önkormányzat : Budapest, 2001. 144 с. ISBN 963-0-8062-1

2. Идентичности : Литературни и културни образи на идентичността. – Елгатех : София, 2007, 160 с. ISBN 978-954-9617-10-8

 

Статии и студии

1. За видното и за невидното (Бугарскиот расказ во ХХ век). // Време слично на jастреб. Антологиjа на бугарскиот расказ во ХХ век. – ИК „Сигмапрес“ : Скопjе, 2000, с. 5–9.

2. Списание „Хемус“ – между емблемите на малцинството и белезите на приобщаването. // Лит. вестник, № 31, 26 септ. – 2 окт. 2001, с. 2.

3. От „чужди брегове“ (“Idegen partok”-rol). // Хемус (Haemus), Будапеща,2002, № 3, с. 53–61.

4. „Новите земи“ в народоведското творчество на Антон Страшимиров (Az Új földek Anton Sztrasimirov néptudományi munkásságában). // Хемус (Haemus), Будапеща, 2003, № 2, с. 12–15.

5. Стилът на публицистиката на Антон Страшимиров след 9 юни 1923. // Вечните страсти български. Почит към Тончо Жечев. – София, 2004, с. 254–262.

6. Печатните издания на българите в Унгария – съчетание на етноцентризъм и културна универсалност. // 90 Дружество на българите в Унгария : [Сб.]. – Будапеща, 2005, с. 106–113.

7. Градът и самопознаващият се Аз в поезията на Александър Вутимски. // Мостове : Сб. в чест на 70-годишнината на Йордан Василев. – София, 2005, с. 106–114.

8. Невъзможното човешко в разказите на Светослав Минков от края на 20-те и началото на 30-те години на ХХ век. // Модерният наратив. Интертекстуални пресичания : <Проблеми на българската литература през ХХ век> : Сб. в чест на Елка Константинова. – София, 2006, с. 122–128.

9.  За някои сходства между пътеписа „До Чикаго и назад“ и един негов възрожденски предходник. // Алеко Константинов вечният съвременник. – София, 2006, с. 131–141.

10. Образи на самопознанието в лириката на Далчев. // Да четем Далчев : Сб. – София, 2006, с. 213–218.

11. Георги Рупчев : поезия на идентификациите. // Владетелят на чудото : Сборник в чест на 50-годишнината от рождението на Георги Рупчев. – Карина М : София, 2008, с. 203–215.

12. Пипалата на лъжата и страха в радиодраматургичната „Трилогия на лъжата“ от Цветан Марангозов. // Антитоталитарната литература. – ИЦ „Б. Пенев“ : София, 2009, с. 349–354.

13. Литературна история, литературен преглед, литературен канон. // Представи за българския литературен канон. Книга І. – Фабер : В. Търново, 2009, с. 135–143.

14. Сюжетът „Българският кондуктор“ – аспекти на езиковата и литературната комуникация. // Българският език и литература в славянски и неславянски контекст. – JATEPress : Szeged, 2011, 396–401.

15. Унгарската драматургия в Народния театър от създаването му до Втората световна война. // Преводът и унгарската култура. – Изток-Запад : София, 2011, с. 102–112.

16. A határok leküzdése [Преодоляване на границите]. // Napút (Budapest), 2011, № 9, 28–33.

17. Неземните дарове на любовта (интертекстуални преплитания на две белетристични творби). // Пространствата на словото : Юбил. сб. в чест на проф. дфн Светлозар Игов : Т. 2. – ИЦ „Б. Пенев“ : София, 2012, с. 455–470.