Библиографски каталози

Каталог на книжните издания на българския модернизъм

Каталог на основните манифестни, критически и полемични текстове на българския литературен модернизъм

Каталог на литературоведските изследвания върху българския модернизъм