За нас

„Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм“ е проект на Института за литература при БАН – направление „Нова и съвременна българска литература“. Основава се на научни интереси и натрупани изследвания в областта на българския литературен модернизъм, които са вече доказано силно поле в работата на Института.

Екипът на проекта включва изследователи на модернизма от Института за литература, СУ „Св. Климент Охридски“ и Нов български университет. Има и активни външни сътрудници.

Целите на работата ни са съхранение, актуално разработване и популяризиране на литературното наследство на българския модернизъм, който тук е представен в максимална пълнота и с акцент върху моделирането на социокултурни ценности и критическо мислене.