Изток

Заглавие:Изток
Глава:
Подзаглавие:Седмичник за обществен живот и литература.
Медия (вид ПИ) и формат:Вестник 2°
Периодичност:Седмична
Място на издаване:София
Авторска отговорност :Ред. комитет, редактор, издател
Имена, които фигурират:Теодор Милев, Р. Х. Маркъм, д-р К. Гълъбов, Чавдар Мутафов
Печатница/и:Ив. Игнатов, Гладстон, Елисей Петков, Юнион, Родопи
Други данни:Цена 3 лв., год. аб. 100 лв.
Анотация:

Изток. Седмичник за обществен живот и литература. Урежда ред. к-т. София, п-ца на Ив. Игнатов. Годишнини І–ІІ (1926–1927), 70 бр.

Списван от литератори, които след бр. 58 напускат изданието и се обединяват в литературния кръг „Стрелец“, като започват да издават в. „Стрелец“. Помества оригинални и преводни художествени произведения, статии върху изкуството с репродукции, интервюта, преглед на музикалния и театралния живот и др.

Освен Чавдар Мутафов сред сътрудниците са и: проф. д-р Асен Златаров, Ат. Илиев, Ат. Далчев, Св. Минков, К. Кръстев, Г. Константинов, проф. д-р Ст. Младенов, П. Михайлов, Л. Пипков, Ф. Попова-Мутафова и др.