Наш живот - год. 1906, брой 1

Печата се в печатница „Дневник“, София.

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН