Родно изкуство - год. 1914, брой 1

Седмичен преглед на театър, музика, опера и литература.

Редактор: Георги Савчев, Ст. Гендов.

Печата се в печатницата на С. М. Стайков.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“