Аналитични прегледи

Аналитични обзори на периодичните издания. Тук е реконструирана историята на всяко от изданията – създаване, издатели, редактори и сътрудници, условия на съществуване; програма и полемики с други издания; жанрова картина, публикации с общохуманитарен, културен и литературен характер (български и преводни); мястото му в литературния живот на неговото съвремие. Изведена е и най-съществената справочна информация за тях.

 

„Художник“

„Наш живот“ / „Наблюдател“

„Южни цветове“

„Из нов път“

„Звено“

„Зеница“

„Хиперион“

„Лебед“

„Crescendo“

„Пламък“

„Новис“