Сътрудници

Извън седемчленния екип на проекта в процеса на неговата реализация като съпричастни институции и като сътрудници, консултанти, помощници, съмишленици, колеги и приятели се присъединиха:

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (Български исторически архив и Направление „Дигитална  библиотека”) – и лично проф. дфн Боряна Христова, Мая Димитрова, Ваня Томова, доц. д-р Цветанка Панчева и доц. д-р Милкана Бошнакова (с предоставяне на издания и документи от фондовете на библиотеката и архива и с оперативно обслужване и помощ при дигитализацията на източниците);

Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив (Дигитален център) – и лично Венета Ганева (с дигитализиране на издания от фонда на библиотеката и с оперативно обслужване и помощ на екипа на проекта);

Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – и лично Диана Кътовска и Анастасия Киркова (с предоставяне на издания от фонда на библиотеката и с оперативно обслужване и помощ на екипа на проекта);

Централна библиотека на Българската академия на науките – и лично Динчо Кръстев и Екатерина Панчева (с предоставяне на издания от фонда на библиотеката и с консултации за интегрирането на проекта в Europeana);

Столична библиотека – и лично Велислава Маринова (с предоставяне на издания от фонда на библиотеката и с консултации за съставяне на метаданните за дигиталното хранилище и за интегрирането на проекта в Europeana);

Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна (Дигитален център) – и лично Даниела Канева (с дигитализиране на редки издания от фонда на библиотеката, дарени на проекта);

Национален литературен музей – и лично Катя Кузмова-Зографова, Румяна Пенчева, Румяна Пашалийска и Александър Мошев (с дигитализиране на източници от фонда на музея и осигуряване на редки издания);

Централен държавен архив – и лично Стефка Петрова (с осигуряване на архивни източници за работата на членове на екипа);

Научен архив на Българската академия на науките (с осигуряване на архивни източници за работата на членове на екипа);

Библиотека на Института за литература – и лично Северина Ангелова и Мила Тронкова (с предоставяне на издания от фонда на библиотеката, с осигуряване на издания от други библиотеки и с оперативно обслужване и помощ при дигитализацията на източниците);

„Дайрект сървисиз“ ООД – и лично Анелия Петрова и Вероника Дончева (с координиране на работата по сканирането на първичните източници);

„Визия БГ“ ООД – и лично Любомир Арсов и Теодора Хаджийска (с разработката на сайта на проекта и дигиталното хранилище);

Проф. Михаил Неделчев (предоставил екземпляри за дигитализиране от личната си библиотека);

Цветан Марангозов (осигурил фотодокументи за проекта);

Яница Радева (осигурила фотодокументи за проекта);

Александър Гюров (автор на логото на проекта);

Ивайло Димитров (технически сътрудник);

Ася Александрова (стажант-литературовед);

Христиана Хинова (стажант-литературовед);

Десислава Узунова (стажант-литературовед);

Никол Танкова (стажант-литературовед);

Михаил Пенов (стажант-литературовед);

Гергана Панчева (стажант-литературовед);

Полина Христова (стажант-литературовед).

 

Благодарим за професионализма, разбирането, усилията и помощта!