Екип

Доц. д-р Елка Димитрова – ръководител на проекта

Доц. дфн Едвин Сугарев

Доц. д-р Елка Трайкова

Доц. д-р Пенка Ватова

Гл. ас. д-р Андрей Ташев

Ас. д-р Надежда Стоянова

Д-р Сирма Данова