Нашите автори

Извън основния екип наши сътрудници – автори на публикации по проблематиката на проекта, са:

 

Виолета Дечева  – професор по театрознание в НБУ, доктор по изкуствознание. Гост-професор по театрознание и медиазнание в СУ „Св. Кл. Охридски“, Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder), Université Nice Sophia-Antipolis и др. Изследовател, преподавател, критик. Член на IFTR, IATC, СБЖ и др. Работи в областта на теорията и историята на културата на ХХ век, рецепцията на немскоезичната драматургия и историческите изследвания – с фокус върху участието на театъра при създаването на образите на националното и отношенията му с политическото. Автор е на редица книги и на множество публикации в България, Германия, Полша, Франция, Италия, САЩ и др.

Георги Господинов – гл. ас., д-р в Института за литература при БАН, направление „Нова и съвременна българска литература”. Изследовател, преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски“ и писател. Работи в граничните полета на литературна история, социология, медии и култура. Изследва автори и явления предимно от средата на ХХ век до наши дни. Участва в редица международни конференции. През 2012 г. печели научната стипендия „Андрю Мелон“ към Висеншафтс колегиум, Берлин.

Йосиф Каменов – базов учител по български език и литература към катедра „Методика” на СУ „Св. Климент Охридски“;  автор на литературни статии и рецензии в периодичния печат;  редактор на издания на съвременни български писатели,  автор на текстологични изследвания и на литературноисторически коментари към тях (Стоян Михайловски, „Божествен размирник”, 1987; Трифон Кунев, „От „Песни“ до „Ситни-дребни като камилчета“, 1993); сътрудничи със статии в проекти на Института за литература – БАН.

Надежда Александрова – литературен историк. Работила е в Националния литературен музей (1978–1995) и Столична библиотека (1995–1998). От 1998 до 2011 г. работи в Център за документи и архивни фондове в НБУ и преподава литературна архивистика. Публикувала е редица статии и документи върху литературната история, свързани с периода след Освобождението до 1944 година.

Христо Д. Христов журналист и публицист. Има издадени две документални книги, член е на СБЖ. Работи в Стара Загора.

Цветанка Атанасова – доцент по история на българската литература в Института за литература – БАН. Изследовател, литературен критик, преподавател. Работи преобладаващо в областта на историята и естетиката на литературния модернизъм, но научните ѝ интереси са насочени към широк литературноисторически периметър, като достигат и до най-новата българска литература.