Мисъл - год. 1901, брой 8

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“