Мисъл - год. 1899, брой 2

Печата се в печатница и книжарница "Св. София", София.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“