Мисъл - год. 1905, брой 7

Печата се в "Придворна печатница", София.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“