Мисъл - год. 1904, брой 8

Печата се в печатница и литография на Г. А. Ножаров, пл. "Славейков", София.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“