Мисъл - год. 1902, брой 10

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“