Мисъл - год. 1904, брой 2

Посветен на Любен Каравелов по случай годишнината от смъртта му.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“